Otizm Artık Kontrol Edilebiliyor
Otizm Artık Kontrol Edilebiliyor

Otizm Artık Kontrol Edilebiliyor! Konuk Yazarımız Özgü Ertul; Özel Eğitim Uzmanı ve Psikolog. Bütün dünyada uygulanan Anless Çok Yönlü Otizm Eğitim Programını ülkemizde de başarıyla uygulayan uzmanlardan. Doğal eğitim atölyelerinde, doğal eğitim metotlarıyla verilen otizm eğitimi sayesinde artık bu sorun, korkulan bir durum olmaktan çıkıyor. Nasıl mı?

Anless çok yönlü otizm eğitim programıyla, çağımızın en tehlikeli sorununa çözüm odaklı yaklaşılıyor. Geliştirilmiş programlar sayesinde otizmli bireylerin, akranlarına göre ileri oldukları alanlar saptanabiliyor. Bu sayede başarılı olabilecekleri bir eğitim veriliyor.

Çağımızın kanserden sonra en önemli sorunlarından birisi olarak görülen otizm, artık ANLESS çok yönlü otizm eğitim programıyla kontrol altına alınabiliyor. Otizmli bireylerin eğitimi, bu programa uygun olarak doğal hayatın içinde bahçe terapi, spor, sanat, aba temelli akademik eğitim, iletişim ve sosyalleşme becerileri, özel hazırlanmış materyallerle veriliyor.

OTİZM ARTIK KONTROL EDİLEBİLİYOR

Otizm Artık Kontrol Edilebiliyor

İlk Üç Yıl Önemli!

Otizm Artık Kontrol Edilebiliyor! Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık gelişimsel bir bozukluk. Otizm bir zihinsel gerilik değil; sosyal iletişim bozukluğu. Dilin soyut yapısının çözümleyememek, iletişim kuramamak, sosyal ortamlarda bulunmamak belli başlı özellikleridir. Bu yüzden ailelerin yaşamın ilk üç yılında çocuklarını dikkatle izlemeleri gerekiyor.  Yaşamın ilk üç yılında çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, duyduğu halde bakmıyorsa-konuşmuyorsa-tepki vermiyorsa, birbirini tekrarlayan takıntılı davranışları varsa, etrafına karşı ilgisizse ailelerin hiç vakit kaybetmeden çocuk nöroloğu, psikiyatrisi ya da çocuk doktoruna gitmeleri gerekmektedir. Ardından otizm tanısı alan çocukların, vakit geçirmeden erken ve yoğun otizm eğitimine başlamaları şarttır. Bütün dünyada uygulanan gelişmiş otizm eğitim programlarından artık ülkemizde de faydalanmak mümkün. Otizm eğitiminde tek düze ve monoton masa başı eğitimlerinin yerine multidisipliner yaklaşımı benimsemiş otizm eğitim programlarının daha faydalı olduğu artık kabul edilmektedir. Bu yüzden Anless çok yönlü otizm eğitim programı multidisipliner bir yaklaşımı benimsemiştir.

Otizmde Doğal Eğitim

Otizm Artık Kontrol Edilebiliyor

Otizm Artık Kontrol Edilebiliyor! Bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilen çok yönlü otizm eğitim programı doğal ortamlarda veriliyor. Anless çok yönlü otizm eğitim programının içeriği şunlardan oluşuyor: “Özel hazırlanmış değerlendirme testleri ile çok yönlü eğitimsel program oluşturulduktan sonra ANLESS uygulama alanında doğal hayata adaptasyon çalışmaları yapılır. Yaşam atölyelerinde görsel ve işitsel algıyı geliştirme amaçlı çalışmalar başlanır. Bireyin yaratıcılığının ve doğal iletişim becerilerinin gelişmesi için yaşam atölyelerinde müzik, ritim, drama, kil, el sanatları ve resim çalışmaları ile sanatsal faaliyetler yapılır. ANLESS tam donanımlı açık spor alanlarında bireyin bedensel koordinasyonu ve psikomotor becerilerini güçlendirmek için spor ve bedensel farkındalığı geliştirilir. Ayrıca çok zengin içerikte özel hazırlanmış kitap ve eğitim materyalleri kullanılır. ANLESS çok yönlü otizm eğitim programıyla özel hazırlanan uygulama alanlarında açık spor alanları, kum havuzu, doğal duyu bütünleme alanları, hobi tarlalarında uygulanan bahçe terapisi ile otizmli bireylerdeki mekanikleşmiş basmakalıp hareketlerin yerine doğal iletişim kurmaları sağlanır. Programda her çocuğun bireysel özelliği temel alınarak en üst performansa ulaşması hedeflenir. ”

Özgü Ertul Kimdir?

Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü mezunu. Yüksek Lisansını Psikoloji’de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tamamladı. Yaratıcı Drama Uygulayıcısı.  Otizmli ve İletişim Problemi olan Bireylerle Yaratıcı Drama çalışmaları yapmaktadır. Özel Eğitim alanıyla ilgili meslek uzmanları ve ailelere çok sayıda seminer vermiştir.   Anless Çok Yönlü Otizm Eğitim Programı Koordinatörü.  Özel eğitim ve otizm alanında çok sayıda eğitim kitap ve materyalinin de yazarıdır.

Ziyaretçi Yorumları