İş Dünyasında Veliaht Koçluğu Yaygınlaşıyor
İş Dünyasında Veliaht Koçluğu Yaygınlaşıyor

İş Dünyasında Veliaht Koçluğu Yaygınlaşıyor! Aile şirketleri üzerinde yapılan araştırmalar, şirketlerin sürdürülebilir olmayı hedeflediklerini, dijitalleşmenin etkisini ise küçümsediklerini gösteriyor. Türkiye ekonomisine katkısı büyük olan aile şirketlerinin, gelecek nesli anlaması, dijital dönüşümü sağlaması, sürdürülebilir marka olması amacıyla “veliaht koçluğu” uygulaması yaygınlaşıyor.

Türkiye’de işletmelerin yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluşturduğu, ortalama ömrünün 25 yıl olduğu, sadece yüzde 30’unun ikinci kuşağa, yüzde 12’sinin üçüncü kuşağa geçebildiği, dördüncü kuşağa aktarılabilenlerinin oranının ise yüzde üçte kaldığı belirtiliyor.

EMCC (European Mentoring & Coaching Council /Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi) Türkiye Başkanı Evrim Cabbaroğlu koçluk ve mentorluk uygulamalarından; Sürdürülebilirlik Koçluğu, Tersine Mentorluk, İK Mentorluğu, İşletme Koçluğu, Girişimcilik Koçluğu ve Tepe Yönetici Koçluğunun yanı sıra Veliaht Koçluğu çalışmalarının arttığına dikkat çekiyor. Evrim Cabbaroğlu profesyonel yönetici koçluğunun bir dalı olan Veliaht Koçluğunun, aile şirketlerinde patron çocuklarına yönelik yapılan koçluk hizmeti olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “İş dünyasında yeni fikirler üretmek, üretilen fikirleri hayata geçirmek, çalışanların değişime direncinin yanı sıra aile büyüklerinin direnci, inovasyon sürecini ve sürdürülebilir marka olmayı zorlaştırıyor. Koçlar ve mentorların desteğiyle süreç kolaylaştırılıyor, kişisel, profesyonel potansiyeller en üst seviyeye çıkarılıyor. Türkiye ekonomisinin büyümesinde, markalaşmasında ve endüstriyel yatırım hedeflerinde, Aile şirketlerinin payı büyük olduğu için Veliaht Koçluğu çalışmalarının önemi gün geçtikçe artıyor” dedi.

Fortune 500 listesinde Amerika’da bulunan tüm şirketlerin %35’ini, yeni işletmelerin ise %78’ini oluştururken, istihdamın %62’sini de aile şirketleri sağlıyorlar. Ortalama işletme ömrünün 78 yıl olduğu aile şirketlerinin Dünya’da yükselişte olduğu vurgulanıyor.

İş Dünyasında Veliaht Koçluğu Yaygınlaşıyor! Türkiye’de koçluk ve mentorluk uygulamalarının öneminin anlatıldığı, birçok kurumsal şirketin etki ve dönüşümü hedefledikleri ve bu hedefi gerçekleştirebilmek için örnek koçluk ve mentorluk çalışmalarının paylaşılacağı EMCC Türkiye Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı 21 – 22 Kasım tarihlerinde yapılıyor.  Konferansta, Koçluk ve mentorluğun yansımaları yöneticiler tarafından değerlendirilerek, işletme koçluğu, takım koçluğu, start-up ve kadın girişimciler için mentorluk çalışmalarının önemine değiniliyor.

Ziyaretçi Yorumları